washington için İngilizce-Türkçe çeviriler:

washington, Washington. · diğer çevirileri

washington washington, Washington.

Adams, Franklin, Jefferson, Washington, Hamilton and Madison.

Adams, Franklin, Jefferson, Washington, Hamilton ve Madison.

In two days and nights, you'll be back in Washington.

İki gün ve iki gece sonra Washington'a dönmüş olacaksın, Rance.

So he really thinks that George Washington was some kind of cannibal?

Yani, gerçekten George Washington'ın bir tür yamyam olduğunu mu düşünüyor?