wasn't

That wasn't anything new, and that guy, he hasn't done anything right his whole life, and he

Bu yeni bir şey değildi ve o adam bütün hayatın da hiçbir şey yapmadı. ve o

No! No, no, no. It wasn't anything like that.

Hayır, hayır, hayır, öyle bir şey değildi.

And I should probably tell you that last night, for me, wasn't really about you.

Ben de sana söylemeliyim ki geçen gece benim için sadece "sen" değildi.

You know what? Maybe this wasn't such a good idea.

Biliyor musun, belki de bu iyi bir fikir değildir.

You know. Maybe tonight wasn't a good idea for you to be here.

Biliyor musun, belki de bu gece senin burada olman iyi bir fikir değildir.

But that wasn't good enough for you, was it?

Ama senin için yeterince iyi değildi, öyle değil mi?

I think maybe this is my fault because maybe I wasn't clear about exactly what I want.

Sanırım belki de bu benim hatam çünkü tam olarak ne istediğim konusunda açık değildim.

Maybe this wasn't such a good idea.

Belki bu iyi bir fikir değildi.

They can't have anything on me, love, because I wasn't there, was I?

Bana bir şey yapamazlar aşkım çünkü ben orada değildim değil mi?

Maybe this wasn't a good idea.

Belki de bu iyi bir fikir değildi.