ways için İngilizce-Türkçe çeviriler:

yol · yönünde · -e doğru. · diğer çevirileri

ways yol

This is the only way out, and you're gonna help me.

Tek çıkış yolu bu. Ve sen bana yardım edeceksin.

No, there's always another way.

Her zaman başka bir yol vardır.

There was a better way to do this.

Bunu yapmanın daha iyi bir yolu vardı.

ways yönünde

I'm going to go this way, and you go that way.

Ben bu tarafa gidiyorum, sen de o yöne git.

Look at it this way wonderful things are happening.

Bir de bu yönden bak. Harika şeyler oluyor.

She went that way.

O bu yöne gitti.

ways -e doğru.

There's a right way and a wrong way to do this, okay?

Bunu yapmanın bir doğru bir de yanlış yolu vardır, tamam mı.

No, this is not the way.

Hayır, doğru yol bu değil.

Just look over this way.

Bu tarafa doğru bak.