well known için İngilizce-Türkçe çeviriler:

meşhur · diğer çevirileri

well known meşhur

But is that the Mr. Travers, the well-known American gentleman, sir?

O, Bay Travers değil mi, meşhur Amerikalı bey, efendim?

Look, a well-known city councilman is dead.

Bak, meşhur bir belediye meclisi üyesi öldü.

There's a well-known saying.

Meşhur bir deyiş vardır.