wheelchair için İngilizce-Türkçe çeviriler:

tekerlekli sandalye., tekerlekli sandalye · diğer çevirileri

wheelchair tekerlekli sandalye., tekerlekli sandalye

It wasn't the wheelchair that I really wanted to be in, but it was a wheelchair and it was mine.

Benim gerçekten istediğim şey sadece bir tekerlekli sandalye değildi. Fakat bu bana ait bir tekerlekli sandalye.

Watch and learn, young Jedi in a wheelchair.

İzle ve öğren tekerlekli sandalyedeki genç Jedi.

She'd make a great candidate, in that wheelchair.

O tekerlekli sandalyede ne güzel bir aday olur.