whiskey için İngilizce-Türkçe çeviriler:

viski · diğer çevirileri

whiskey viski

It's nothing that a real hot bath and a little bit of whiskey won't cure.

Hiçbir şey gerçek ve sıcak bir banyo ve biraz viskiden daha iyi gelemez.

Whiskey and soda.

Viski ve soda.

Well, give me whiskey.

Bana da viski ver.