wipe için İngilizce-Türkçe çeviriler:

silmek, silme · mendil · yok etmek · diğer çevirileri

wipe silmek, silme

If you know what's good for you, wipe your feet.

Senin için neyin iyi olduğunu biliyorsun, ayağını sil.

Throw it out and wipe your hands.

At onu dışarı ve ellerini sil.

Yes, very important, the wipe down.

Evet, silme işi çok önemli.

wipe mendil

This is an adult wipe.

Bu Bu bir yetişkin mendili.

Excuse me, are you Pierce Hawthorne of Hawthorne Wipes?

Pardon, siz Hawthorne Mendilleri'ndeki Pierce Hawthorne musunuz?

But what about the Hawthorne Wipes jingle?

Peki ya Hawthorne mendilleri reklam müziği?

wipe yok etmek

Ellen Ripley died trying to wipe this species out.

Ellen Ripley bu türü yok etmek için öldü.

Now shut it down and wipe the program.

Şimdi programı kapat ve programı yok et.

Seven million people wiped out by aliens.

Uzaylılar tarafından yedi milyon kişi yok edildi.