without için İngilizce-Türkçe çeviriler:

-meksizin, -meden, -suz · -siz · olmadan · olmaksızın, olarak · onsuz · siz · dışında, dış · dışarıda · hariç · diğer çevirileri

without -meksizin, -meden, -suz

You need them because you want them, because you don't know who you are without them.

Senin onlara ihtiyacın var çünkü onları istiyorsun, çünkü onlar olmadan kim olduğunu bilmiyorsun.

But don't make a decision like this without a clear head.

Ama böyle bir kararı temiz bir kafan olmadan verme

Look, don't tell the others, but without that ship, I'm dead.

Bak, diğerlerine söyleme ama o gemi olmadan, ben bir ölüyüm.

without -siz

There's enough food and water to live in here for almost two weeks without having to come out.

Burada yaşamak için yeterince yiyecek ve su var. Dışarı çıkmadan neredeyse iki hafta yeter.

She looks better without them.

Onlar olmadan daha güzel görünüyor.

He's much better off without her.

Chris o olmadan çok daha iyi.

without olmadan

You need them because you want them, because you don't know who you are without them.

Senin onlara ihtiyacın var çünkü onları istiyorsun, çünkü onlar olmadan kim olduğunu bilmiyorsun.

But without proof, it will be difficult to get them to stop the plane.

Ama kanıt olmadan, o olacak Onları uçağı durdurmak için almak zor.

But not without your help.

Ama yardımın olmadan olmaz.

without olmaksızın, olarak

You need them because you want them, because you don't know who you are without them.

Senin onlara ihtiyacın var çünkü onları istiyorsun, çünkü onlar olmadan kim olduğunu bilmiyorsun.

But not without your help.

Ama yardımın olmadan olmaz.

Without me, this wouldn't even work.

Ben olmasam bu olmaz bile.

without onsuz

You need them because you want them, because you don't know who you are without them.

Senin onlara ihtiyacın var çünkü onları istiyorsun, çünkü onlar olmadan kim olduğunu bilmiyorsun.

Without that heart I'm already dead.

O kalp olmadan ben zaten ölüyüm.

I don't go anywhere without them.

Onlar olmadan hiçbir yere gitmem.

without siz

You need them because you want them, because you don't know who you are without them.

Senin onlara ihtiyacın var çünkü onları istiyorsun, çünkü onlar olmadan kim olduğunu bilmiyorsun.

Pain is one thing, but this without free will, what are you?

Acı başka bir şey ama bu. Özgür irade olmadan, sen nesin?

Yes, without you.

Evet, sen olmadan.

without dışında, dış

Hey, any day I can be outside without my blast suit is a good day.

Hey, dışında olabilir herhangi bir gün benim patlama uygun olmadan güzel bir gün.

Look, Mr. Spencer, sometimes things happen without my knowledge.

Bakın, Bay Spencer. Bazen benim bilgim dışında olaylar olur.

American women sometimes do travel abroad without armed guards.

Amerikan kadınları da bazen silahlı korumaları olmadan yurt dışına çıkabilir.

without dışarıda

There's enough food and water to live in here for almost two weeks without having to come out.

Burada yaşamak için yeterince yiyecek ve su var. Dışarı çıkmadan neredeyse iki hafta yeter.

Please understand and go out without me for a few days.

Lütfen anla ve bir kaç gün bensiz dışarı çık.

And never go out without permission.

Ve asla izin almadan dışarı çıkmayın.

without hariç

Just like this, except without firing pins.

Sadece bunun gibi ateşleme pimleri hariç.

I'm a serial monogamist, without the "serial" part.

Ben ciddi bir tek eşliyim, "ciddi" kısmı hariç. Ben de.

Without Lord Jiang

Efendi Jiang hariç!