women için İngilizce-Türkçe çeviriler:

kadınlar · bayanlar · diğer çevirileri

women kadınlar

This is not the place for women and children.

Burası kadınlar ve çocuklar için uygun bir yer değil.

Why are all these young women here?

Neden bütün bu genç kadınlar burada?

There were so many women here!

Burada bir sürü kadın vardı!

women bayanlar

I've got plenty of friends, lots of lovely women friends, and I still think this marriage is a good idea.

Bir sürü arkadaşım var, bir sürü güzel bayan arkadaş, ve ve hala bu evliliğin iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum.

These three women are invited to your Christmas party.

Bu üç bayan sizin Noel partisine de davetli.

And it's just a women's issue because we all got pregnant reading Lady Chatterley's Lover.

Ve bu kadınların tek sorunu çünkü biz Bayan Chatterley'in Aşığı'nı okuyarak hamile kalıyoruz.