world famous

You and Mr. World Famous Tommy Sweet both of you try that sometime.

Sen ve Bay Dünyaca Ünlü Tommy Sweet. İkiniz de bunu bir ara deneyin bakalım.

My husband will finally see me not as a world-famous police detective, but as a woman.

Kocam nihayet beni sadece dünyaca ünlü bir dedektif olarak değil bir kadın olarak da görecek.

Ladies and gentlemen, the world famous Little Sebastian.

Bayanlar ve baylar, karşınızda dünyaca ünlü Minik Sebastian.

He's a doctor, world famous.

O dünyaca ünlü bir doktor.

And the world famous plastic surgeon Dr Larry.

Ve dünyaca ünlü estetik cerrahı, Doktor Larry.

In fact, the world-famous inventor was also New York's most intriguing bachelor.

Dünyaca ünlü mucit, aslında New York'un en ilgi çekici bekarıydı da.

Ladies and gentlemen, from world-famous Grand Ole Opry, make welcome Miss Loretta Lynn.

Bayanlar ve baylar, Grand Ole Opry'den dünyaca ünlü Loretta Lynn'e hoş geldin diyelim.

So, what is a world-famous racing superstar doing here?

Dünyaca ünlü bir yarış yıldızının burada ne işi var?

And nothing will heal you faster than my world famous pizza noodle soup.

Ve seni hiçbir şey benim ünlü pizza şehriye çorbamdan hızlı iyileştiremez.

Course he's world famous.

Tabii ki dünyaca ünlü olacak.