world renowned

Why is a world renowned scientist staying in our apartment instead of a hotel?

Neden dünya çağında ünlü bir bilim insanı, bir otel yerine bizim dairede kalacak?

Professor Layton is an eminent archaeologist but he is also a world-renowned puzzle-solver.

Profesör Layton tanınmış bir arkeolojist Fakat aynı zamanda dünyaca bilinen bir bulmaca çözücü.

This is a world renowned tournament

Bu çok büyük bir dünya turnuvası.

No one can do it better than a world-renowned Jewish actor.

Kimse bu işi, dünyaca ünlü Yahudi bir oyuncu kadar iyi yapamaz.

You just replace world-renowned conductor with world-renowned actor.

Dünyaca ünlü kondüktörü dünyaca ünlü bir aktörle değiştir işte.

He's a world renowned dancer

O dünyaca ünlü bir dansçı.

Guests of "Ding, Dang, Dong" stay at the world-renowned Plaza Hotel:

Ding, Dang, Dong" misafirleri dünyaca ünlü Plaza Otel'de kalır.

Lloyd Simcoe's partner, Dr. Simon Campos, is a world-renowned quantum physicist.

Lloyd Simcoe, Dr. Simon Campos'un ortağı, dünyaca meşhur kuantum fizikçisi.

I'm a world-renowned claustrophobic.

Ben dünyaca ünlü bir klostrofobiğim.

Actually, he was a world-renowned neurosurgeon.

Aslında, dünyaca ünlü bir beyin cerrahıydı.