would için İngilizce-Türkçe çeviriler:

-caktı, -acak, -ecek, -cekti · -erdi · istemek · keşke · diğer çevirileri

would -caktı, -acak, -ecek, -cekti

Then I would be another man, and I don't want to be another man.

Ama o zaman başka bir adam olurdum ve ben başka bir adam olmak istemiyorum.

Yes, I would like some help.

Evet, biraz yardım iyi olurdu.

Would you like some more time?

Biraz daha zaman ister misin?

would -erdi

Then I would be another man, and I don't want to be another man.

Ama o zaman başka bir adam olurdum ve ben başka bir adam olmak istemiyorum.

Yes, I would like some help.

Evet, biraz yardım iyi olurdu.

Would you like some more time?

Biraz daha zaman ister misin?

would istemek

Then I would be another man, and I don't want to be another man.

Ama o zaman başka bir adam olurdum ve ben başka bir adam olmak istemiyorum.

Who would want you?

Kim ister ki seni?

I would love that, too.

Ben de çok isterdim.

would keşke

I wish something like this would happen every day.

Keşke her gün buna benzer bir şey olsa.

I wish I could, but that would be wrong.

Keşke verebilsem ama bu yanlış bir şey olur.

Damn, I wish something would happen.

Kahretsin, keşke bir şeyler olsa.