years

I wanted to thank you for everything that you've done for me this year.

Bu sene benim için yaptığınız her şey için teşekkür etmek istedim.

Yeah, look, I know she made a mistake last year, but she's actually a good person

Evet, bak biliyorum o geçen sene bir hata yaptı Ama gerçekten iyi biridir

But you know what? This is gonna be a great new year because you're coming home really soon.

Ama bu yıl var ya harika bi yıl olacak... .çünkü çok yakında eve geliyorsun

Do you know what happened three years ago today?

Üç yıl önce bugün ne oldu biliyor musun?

It's too late for this year, but we believe that next year will be different.

Bu yıl için artık çok geç ama sanıyoruz ki gelecek yıl değişik olacak.

Uh uh Just for a while, maybe a year or two, until it's safe for us to come back.

Sadece bir süre için, belki bir yada iki yıl, geri dönmek için güvenli olana kadar.

My Mom left him, like, two years ago, but it was at least a year before that.

Annem onu iki yıl önce falan terk etti. Ama ondan en az bir yıl önce başladı.

Well, nobody really knows him What else we got. because he only comes around once a year.

Hiç kimse onu gerçekten tanımıyor Başka ne varmış. Çünkü o yılda bir kere geliyor.

I saw a little girl the other day, about three, maybe four years old.

Geçen gün bir kız çocuğu gördüm, yaklaşık üç, belki dört yaşında.

I had a sister but she died about three years ago.

Bir kız kardeşim vardı ama üç yıl önce öldü.