your için İngilizce-Türkçe çeviriler:

senin, sen, siz, sizin · diğer çevirileri

your senin, sen, siz, sizin

But this is your No!

Ama bu senin Hayır!

This is not your father.

Bu senin baban değil.

This man is your father?

Bu adam senin baban mı?