zinc için İngilizce-Türkçe çeviriler:

çinko · diğer çevirileri

zinc çinko

Gold, zinc, argon, nitrogen, palladium, bromine, ruthenium, mercury, copper, thallium, ununtrium.

Altın, çinko, argon nitrojen, paladyum bromür, rutenyum. .cıva, bakır, talyum, ununtriyum

Right, first of all I need some zinc and some copper.

Tamam, önce biraz çinko ve biraz bakıra ihtiyacım var.

It's carotene hydroxylase, acetate nitrocellulose, and zinc sulfide.

Madde keratin hidrolizat, asetat nitroselüloz, ve çinko sülfit.