"hayır"

Hayır, hayır, bu senin için.

No, no, this is for you.

Şey evet Hayır Evet Benim için de iyi değil, senin için de iyi değil.

Well, yes, no, yes It's not good for me. It's not good for you.

Hayır, bu benim için değil.

No, no, that's not for me.

Hayır, hayır, bu o değil.

No, no, it's not that.

Hayır, hayır, hayır. Bu doğru değil.

No no no no, that's not right.

Hayır, bu senin için.

No, this is for you.

Hayır, hayır, bunun için değil.

No, no, no. It's not that.

Hayır, hayır, hayır değil!

No, no. No, it's not.

Hayır, bu benim için.

No, this is for me.

Hayır sadece sen ve ben.

No. Just you and me.