'Volkana

Ve düşündü ki, "burada ne oluyor?", "burada bir volkan vardı?

And so he thought, What is going on here, was there a volcano?

Ben Jake Harper ve bu da İnsan-i Volkan.

I'm Jake Harper, and this is the Human Volcano.

Ya biyolojik olarak üretilir ya da çamur volkanları gibi aktif jeolojik süreçlerle oluşur.

It's all produced either biologically or by active geological processes like mud volcanoes.

Sevgili Alex Rover, burada bir volkan var

Dear Alex Rover, we do have a volcano

Bu ne çeşit bir buz volkanı?

What kind of ice volcano is this?

ama o bir volkan.

but it is a volcano.

Bu bir aktif volkan!

That's an active volcano.

Bu sadece tekrar ve tekrar "volkana karşı sigorta" diyor.

It just says "volcano insurance" over and over again.

O bebek ile. l bir volkan haline küre o şey için sabırsızlanıyorum.

She's with the baby. I can't wait to orb that thing into a volcano.

Bu sönmüş bir volkan değil mi?

It's a dormant volcano, isn't it?