Çocuklarım

Doktor, ben evli değilim çocuklarım da yok ve hiç bir zaman olmayacak

Doctor, I'm not married, I don't have kids and I will never have any.

Evet, ama bence komik çünkü benim küçük çocuklarım var

Yeah but it's funny because I have little children

O deli değil, onlar benim karım ve çocuklarım.

She isn't crazy, they're his wife and children.

Bir karım ve çocuklarım var.

I have a wife and kids.

Benim bir karım ve çocuklarım var.

I've got a wife and children

Güzel çocuklarım, güzel bir karım var.

I have beautiful children, a beautiful wife.

Karım ve çocuklarım ne olacak?

What about my wife and kids?

Ama onlar benim çocuklarım.

But they're my children.

Şimdi benim çocuklarım ne olacak?

What about my children now?

Ve bunlar benim çocuklarım!

And these are my children!