çığlıklar

Çığlık atmaya başlamadan önce başka bir şey yaptı mı?

Did he do anything else before he started screaming?

Tamam, John Çığlık Atan Kartal. Buraya gel

All right, John Screaming Eagle, come here.

Sonra Steve kanı gördü ve herkes çığlık atmaya başladı.

Then Steve saw the blood, and everyone started screaming.

Bir kadın çığlık atıyordu, bir de silahlı iki kişi gördüm.

There's a woman screaming, and I think I saw two people with guns.

Çığlık atan biri var, değil mi?

There is someone screaming, isn't there?

Neden küçük bir kız gibi çığlık atıyorsun?

Why you screaming like a little girl?

Sonra tatlı bir koku geldi ve kız çığlık atmayı kesti.

Then there was a sweet smell, then the girl stopped screaming.

Bu iyi bir çığlık yoksa kötü İyi!

Is that a good scream or a bad scream? Good!

Çığlık attığını duydum ama onu bir daha görmedim.

I heard him screaming, but I never saw him again.

Küçük bir kız çocuğu gibi çığlık atıyordu.

He was screaming like a little girl.