çıkmadan

Burada yaşamak için yeterince yiyecek ve su var. Dışarı çıkmadan neredeyse iki hafta yeter.

There's enough food and water to live in here for almost two weeks without having to come out.

Buradan çıkmanın bir yolu var mı?

Is there a way out of here?

Siz çıkmadan önce son bir şey daha var, efendim.

There's one other thing, sir, before you go.

Ama burdan çıkmanın sadece bir yolu var.

But there's only one way out of here.

Ne olursa olsun, dışarı çıkma, tamam mı?

No matter what happens, don't come out, okay?

İki yıl oldu ve ona hiç çıkma teklif etmedin.

It's been two years, and you've never asked her out

Ya da belki de başka bir şey dışarı çıkmaya çalışıyor.

Or maybe something else is trying to get out.

Çıkmanın tek yolu, değil mi?

The only way out, is it?

Evet, ama bu bir çıkma değil.

Yeah. Well, this is not a date.

Bize bir iyilik yap ve ona çıkma teklif et.

Just do us a favor and ask her out.