çalıştı

Gidip biraz uyumaya çalış, söz veriyorum yarın her şey daha iyi olacak, tamam mı?

Try and get some sleep, and I promise tomorrow, everything's gonna be a lot better, all right?

Ama o kız benim en yakın arkadaşım olur ve senin arkadaşın onun tüm parasını çalmış.

But she happens to be my best friend and your friend stole all her money.

Geri dön ve benim için çalış.

You come back and work for me.

Şimdi, beni dinle ve beni anlamaya çalış.

Now, listen to me and try and understand me.

Geri gel ve benimle çalış.

Come back and work with me.

Trajik bir durum çünkü, o ve kız arkadaşı öldü, çünkü ayı gibi davranmaya çalıştı.

It's tragic because, yeah, he died and his girlfriend died because he tried to be a bear.

Ve adam gerçekten gerçekten çok iyi müzik çalıyordu

And the guy was playing really, really, really great music.

Üç ay önce birileri beni öldürmeye çalıştı.

Three months ago, someone tried to kill me.

Araba çalmak için annesinin planı hakkında bana O, yaklaşık bir hafta önce bana geldi.

She came to me about a week ago, telling me about her mom's plan to steal the car.

Kardeşin sana yardım etmeye çalıştı ama sen onu öldürdün mü?

Your sister tried to help you, and you killed her?