çal için Türkçe-İngilizce çeviriler:

stolen · shrub · diğer çevirileri

çal stolen

Çünkü bir araba çalındı ve burada sık olan bir durum değil bu.

Because a car has been stolen and that does not happen very often around here.

Çünkü sonra sen onu çalmış olacaksın

Because then you will have stolen it

Bir şey çalmış olabilir.

He might have stolen something.

çal shrub

Orada çalı çırpı bir şeyler görmüş olabilir.

There might be a couple shrubs maybe saw something.

Bu çalı Kavya'yı seviyor.

This shrub loves Kavya.

Castillo, bir kaç çalı ve kaya yerleştir.

Castillo, stick in a few shrubs and rocks.