çiçek

Çiçekler çok güzel ve salata sosu bir harika olsa da, biz evli değiliz.

See, although the flowers are beautiful and the salad dressing is great, we're not married,

Çiçekler için teşekkürler ama Henry ile bir randevum var.

Thanks for the flowers but I got a date with Henry.

Ona çiçek çikolata ya da bir şeyler ver.

You give her flowers or chocolate or something.

Shirley, Bunda kart yok, Ama ben bu güzel çiçekleri bana kim gönderdi bilmek istiyorum.

Shirley, I see there's no card, but I'd like to know who sent me these beautiful flowers.

Ve gelecek sefere içecek bir şeyler getir, çiçekleri boşver.

And the next time, bring something to drink, forget the flowers.

Üç milyon yaprağı ve dört milyon çiçeği var.

It's got three million leaves, four million flowers.

Bu çiçekleri senin için satın aldım ve şimdi de onları sana veriyorum.

I bought them from you, for you and now I'm giving them to you.

En son ne zaman birine çiçek aldım, biliyor musun?

You know the last time I bought flowers for someone?

Tamam, o zaman en son bana ne zaman çiçek aldın?

Okay, tell me. When was the last time you brought me flowers?

Çiçekler çok güzel ve salata sosu bir harika olsa da, biz evli değiliz. Gretchen ve ben.

See, although the flowers are beautiful and the salad dressing is great, we're not married, Gretchen and I.