çinko

Altın, çinko, argon nitrojen, paladyum bromür, rutenyum. .cıva, bakır, talyum, ununtriyum

Gold, zinc, argon, nitrogen, palladium, bromine, ruthenium, mercury, copper, thallium, ununtrium.

İyi haber şu ki çinko sülfat tedavileri işe yaradı.

The good news is the zinc sulfate treatments have worked.

B vitamini, çinko, zencefil ve aspirin.

All right, vitamin b, zinc, ginger, aspirin.

Tamam, önce biraz çinko ve biraz bakıra ihtiyacım var.

Right, first of all I need some zinc and some copper.

İki farklı metal çeşidi kullandım. Bakır ve çinko.

I used two different types of metals, copper and zinc.

Maydanoz C ve E vitamini deposudur. Beta karoten, çinko, magnezyum. Harika bir bitki.

Parsley's full of vitamin C and E, beta carotene, zinc, magnesium, it's excellent.

Madde keratin hidrolizat, asetat nitroselüloz, ve çinko sülfit.

It's carotene hydroxylase, acetate nitrocellulose, and zinc sulfide.

Ayrıca çinko oksit izleri de var.

There's also traces of zinc oxide.

Kalay, bakır ve çinkodan altın ve gümüşe kadar.

From tin, copper and zinc to gold and silver.

Bakır ve Çinko olabilir.

Copper and zinc, I'd say.