çorba için Türkçe-İngilizce çeviriler:

soup · broth · sour soup · diğer çevirileri

çorba soup

Hayır, sadece bir çorba ve yarım sandviç, benim için de bütün bir sandviç

No, just a soup and a half sandwich and a whole sandwich for me. Ah. Hello.

Sen çorba veya başka bir şey yap.

You do a soup or something.

Rahatla ol, bu gece güzel bir çorba yaparız.

Relax, we'll make a good soup tonight.

çorba broth

Seninle her şey güzel geliyor, Clara. Sıcak çorba, nehirden gelen soğuk meltem.

Everything nice comes with you, Clara hot broth, cool breeze from the river.

O zaman et suyuna çorba getir.

Then just bring me some broth.

Sana et suyuna çorba getirdim.

I've brought you some broth.

çorba sour soup

Bir kase sıcak ve ekşi çorba isteyen var mı?

Anybody want a bowl of hot and sour soup?

Hey, sıcak ve ekşi çorba.

Hey, hot and sour soup.

Ekşili sıcak çorba ve tofulu kızarmış pilav.

Hot and sour soup, fried rice with tofu.