öğrencim

Ve bu, Charles, benim eski bir öğrencim

And this, Charles, is a former student of mine

Ama o hala benim öğrencim.

But he's still my student

Benim en iyi öğrencim bile değildi.

He wasn't even my best student.

Hayır, o benim öğrencim.

No, he's my student.

Benim de en iyi öğrencim.

And my best student.

O benim öğrencim, senin değil.

He's my student. Not yours.

Yakında yeni bir öğrencim olacak. Çok daha genç ve çok daha güçlü biri.

Soon I will have a new apprentice one far younger and more powerful.

Artık benim öğrencim değil.

He's not my student anymore.

Bir de eski bir öğrencim geldi.

And a former student of mine.

O benim öğrencim.

He's my student.