ödüllü

Görüntüde Dana Dobbs Kıdemli muhabir, Kip Kendall Ve ödüllü haber sunucusu, Norm Archer.

Featuring Dana Dobbs senior correspondent, Kip Kendall and award-winning anchor, Norm Archer.

Güzel bir şarkı ve ödüllü bir şarkı.

It's a good song, and a winning song.

Springfield'in bir numaralı haber takımı Emmy ödüllü sunucumuz Kent Brockman ile birlikte.

Springfield's number one news team with our Emmy Award-winning anchorman Kent Brockman,

Nobel ödüllü matematikçi Albert Einstein California'yı ziyaret etti.

Nobel prized mathematician Albert Einstein visited California.

Nobel ödüllü sikim bir çita gibi tamamıyla pürüzsüz, tehlikeli ve ölümcül.

My Nobel Prize-winning cook's like a cheetah, all sleek and dangerous and deadly.

Çünkü o ödüllü servis diyor ve benim bir Oscar'ım yok.

Because it says award-winning service and I don't have an Oscar.

ve ödüllü haber sunucusu, Norm Archer.

and award-winning anchor, Norm Archer.

Milton Friedman, Nobel ödüllü, Reagan'ın maliye danışmanı.

Milton Friedman, Nobel Prize winner, Reagan's economic advisor.

Benim ödüllü buz köpek balığım kendine yeni bir parça et buldu.

My prized ice shark has found himself a new piece of meat.

Şu Nobel Ödüllü bilim adamı mı?

The scientist? Won the Nobel Prize?