öldüren

Bu kadın senin annen değil çünkü senin annen öldü!

This woman is not your mother, because your mother is dead!

Bir yangın çıktı ve kız öldü, ve sen bana bu konu hakkında hiç bir şey söylemedin.

There was a house fire, and the girl died, And you never told me anything about this.

Bu yüzden geçen gece oradaydın ve bu yüzden onu öldürdün.

That's why you were there last night and that's why you killed him.

Onu öldürdü ama o benim minik kızım ve onu seviyorum.

She killed him. But she's my little girl and I love her.

İyi bir koca, işinde iyi bir detektif ve küçük bir kızın babasını öldürdün.

You killed a good detective, a better husband, and the father of a little girl.

Bana yakın olan biri öldürüldü ve bu benim için bir şeyleri değiştirdi.

Uh, someone close to me was killed, and that just changed things and changed me.

Daha fazla para, için çok onu öldürdü O geri geldi.

He came back for more money, so you killed him.

O benim kardeşimi öldürdü. Evet, senin baban da onun babasını öldürdü.

He killed my brother Yes, and your father killed his father.

Bir kız kardeşim vardı ama üç yıl önce öldü.

I had a sister but she died about three years ago.

Bu onu Özgür bir adam yapmiyor. O zaten Özgür bir adam. O Öldü.

this doesn't make him a free man. he's already a free man. he's dead!