örümcek için Türkçe-İngilizce çeviriler:

spiders, spider · spiderman · cobweb · diğer çevirileri

örümcek spiders, spider

Çünkü, "Git Buradan Örümcek" şarkısını öğrendim. Git buradan örümcek Git, git, git

'Cause I learned the, uh the "Go Away Spider Song." Go away, spider Go, go, go.

Burada yaralı bir örümcek var.

I have an injured spider here.

Bir tane Örümcek Adam.

Just one spider man.

örümcek spiderman

Seni tekrar görmek çok güzel Örümcek Adam.

It is good to have you again Spiderman.

Şimdi de Örümcek Adam gibi baş aşağı.

Now with your head upside down like Spiderman.

Hollywood'da Örümcek Adam diye bir film var.

There is a film in Hollywood, Spiderman.

örümcek cobweb

Biliyor musun, Bo da şu evin örümcek ağlarıyla dolu olduğunu söylemişti.

You know, Bo said that the Cage house was full of cobwebs too.

Örümcek ağları olan bir dekoratör gibi bir şeyim.

Kind of like a interior decorator with cobwebs.

Çok büyük örümcek ağları gibi.

It looks like very big cobwebs.