üçgen için Türkçe-İngilizce çeviriler:

triangle · triangular · triangulate · diğer çevirileri

üçgen triangle

Pekala bizim filmimiz bir aşk üçgeni, zengin bir erkek ve fakir bir kız.

Well our movie is a love triangle, a rich boy and a poor girl.

Bu tehlikeli bir üçgen.

It's a dangerous triangle.

İşte bu bir üçgen.

Now that's a triangle.

üçgen triangular

Siz de uzun üçgen çikolatalardan var mı?

Do you have those long triangular prism chocolates?

UFO gibi bir şey ama üçgen şeklinde.

A kind of UFO, but then triangular.

Beş kelime Geçişken dörtgenden, üçgen mozaik döşemeye.

Five words: transitional quadrilateral to triangular tessellation.

üçgen triangulate

Üçgen onları Marie de Guise Hotel, Park Lane'de gösteriyor.

Triangulation puts them at Marie de Guise Hotel, Park Lane.

Cep telefonu üçgeni.

Cell phone triangulation.

Görüyor musunuz? Üçgen doğrama.

You see, triangulated joinery.