üniforman

Bu senin üniforman mı?

Is that your uniform?

Bu senin üniforman gibi bir şey mi şimdi?

So, is that like your uniform then?

Bu senin Custer Askeri Akademisi'ndeki pazar günü üniforman.

This is your Sunday uniform at the Custer Military Academy.

Kaç tane Star Trek üniforman var ya?

How many star trek uniforms do you have?

Mitsuko, bu senin üniforman.

Mitsuko, this is your uniform.

Ne şans, Milos. Artık bir üniforman var.

Such luck, Milos, imagine you've got a uniform.

Benim meşhur yatılı öğrencim, üniforman şimdi tamamlandı.

My illustrious boarder, your uniform is now complete.

Üniforman nereden Hong Kong Phooey?

Where's your uniform, Hong Kong Phooey?

Tatlım, üniforman nerede?

Honey,where's your uniform?