ıslak için Türkçe-İngilizce çeviriler:

wet · damp · moist · sticky · soaked · liquid · watery · diğer çevirileri

ıslak wet

İki aydır buradayım ama bir tane bile "ıslak tişört" yarışması görmedim.

I've been here two months and haven't seen one wet T-shirt contest.

Dinle, Unutmadan önce bu taraf hala ıslak.

Listen, before I forget, that side is still wet.

O ıslak ayakkabılı adam sık gelir mi?

Does that man with the wet shoes come often?

ıslak damp

Bütün otel terli çorap ve ıslak naylon şort kokuyor.

The whole inn smell like sweat socks and damp nylon shorts.

Burası soğuk ve ıslak.

It's cold and damp here.

Yarı ıslak bir havlu alıyorum.

I get a towel half damp.

ıslak moist

Jaden tanrı aşkına, onlara ıslak bir havlu falan getir.

Jaden, for heaven's sake, get them a moist towel or something.

Yoksa nar gibi ıslak ve kırmızı mı?

Or are they moist and red like a pomegranate?

İkiniz de kaba, sahtekar ve ırkçısınız ve ikiniz de ıslak mendil hanedanlarından geliyorsunuz.

You're both rude, deceitful and racist, and you both come from moist-wipe dynasties.

ıslak sticky

Yapış yapış ve ıslak.

It's all sticky and wet.

Bir ıslak pilav.

One sticky rice.

Hamur tatlısı ve ıslak pilav.

Special dumplings and sticky rice.

ıslak soaked

Bu yüzden sana "küçük, ıslak köpek yavrusu" diyorlar.

That's why you get called a rain-soaked puppy.

ıslak liquid

Yangın sezonu, ıslak elbise, sıvı sabun.

Fire season, wet suit, liquid soap.

ıslak watery

O büyük, ıslak gözler..

Those big, watery eyes.