Şair

Tamamen yeni bir bilinç yaratıyoruz. tıpkı bir sanatçı ya da şair gibi.

We're creating a completely new consciousness like an artist or a poet.

O bir asker, şair değil.

He's a soldier, not a poet.

Ve unutma Şair çok büyük ve kibar bir insan.

And remember the poet is a great and kind person.

Bir şair mi ya da yer mi ben de bilmiyorum.

I don't know if it's a poet or a place.

O zaman bana özellikle sevdiğin... .bir dindar şair örneği ver.

Then give me an example of a religious poet you like in particular.

Bu yüzden de bir şair oldu.

That's why he became a poet.

Bu en sevdiğim şair.

This is my favorite poet.

O zaman büyük bir şair olmuş.

And then he became a great poet.

O bir şair, gerçek bir şair.

He's a poet, a real poet.

Benim en sevdiğim şair!

He's my favorite poet!