şüphelendim

Tabii şüphelenir. O bir Baggins, geri kafalı Hardbottlelı Belkuşaklar değil!

Of course he does, he's a Baggins, not some blockheaded Bracegirdle from Hardbottle!

Ama bilginiz olsun: Charlie bir hırsız, yalancı ve kundakçı olduğundan da şüpheleniyorum.

But FYl, Charlie's a thief, a liar, and I suspect something of a firebug.

Ne, nasıl şüphelendim?

What, how did I suspect?

Ben de biraz şüphelendim.

I kind of suspected that.

Paul ve Viola'dan şüphelendim hep.

I always suspected Paul and Viola.

Ben en çok Seo Yong Hak'tan şüpheleniyorum.

I think Seo Yong Hak is the likeliest candidate.

Ne duydum, ne şüphelendim.

Nor ever heard, nor suspected.

Çözümlenmemiş bir Ödip kompleksi olmasından şüpheleniyorum.

I suspect there's some unresolved Oedipal complex.

Şüpheleniyorum, ben Ben'in ortağıyım.

Sounds hinky, i'm Ben's partner.

Meşhur bir geçmişten şüphelendim.

I suspected an illustrious past.