şampanya için Türkçe-İngilizce çeviriler:

champagne · diğer çevirileri

şampanya champagne

Tamam, sana bir şişe şampanya aldım değil mi?

Okay, so I bought you a bottle of champagne, right?

Biraz daha şampanya.

Some more champagne.

Şampanya ve güller başka biri için mi yani?

So, the champagne and roses are for someone else?