şanslı için Türkçe-İngilizce çeviriler:

luck · lucky · well · fortunate · happy · diğer çevirileri

şanslı luck

O ve "İyi Geceler ve İyi Şanslar".

Well, that and Good Night and Good Luck.

Sana iyi şanslar, dostum.

Good luck to you, man.

ama iyi şanslar.

But good luck.

şanslı lucky

Bence harika bir adamsın ve o da çok şanslı bir kız.

I think you're a great guy and she's a very lucky girl.

Şanslı bir adamsın, değil mi?

You're a lucky man, aren't you?

Bu geceki şanslı adam kim?

So who's the lucky man tonight?

şanslı well

Ne olduğunu bulmamız için bize bir şans ver.

Well, give us a chance to find out what happened.

Bana bir şans verirsen daha da iyi olur.

Well, give me a chance to make it even better.

Tamam o zaman, iyi şanslar.

All right, well, good luck.

şanslı fortunate

Ona çok güzel bir kumaş olduğunu ve o kadar çok alabildiği için çok şanslı olduğunu söyledim.

I told her it was a wonderful fabric and she was fortunate to get so much of it.

Tamam, iyi bir şans yakalayacağız bugün

Alright, we'll make a good fortune today

Şanslı bir genç adam.

A fortunate young man.

şanslı happy

Ve tek istediğim bir şans daha. Lütfen. Seni mutlu yapmak için bir şans.

And I'm just asking for one more chance, please one chance to make you happy.

Seni mutlu etmem için bana bir şans ver.

Give me a chance to make you happy.

Hadi, şanslı bir kız seni çok mutlu edecek.

Come on, you're gonna make some lucky girl very happy.