şefimiz

Bu bizim beyaz şefimiz.

This is our white chief.

O bizim Güvenlik Şefimiz.

He's our Chief of Security.

İşte polis şefimiz de geliyor!

Here comes the Police Chief!

Bu bir sonraki şefimiz Baylar!

That's our next chief, gentlemen.

O bizim Polis Şefimiz.

He's our Chief of Police.

Bu, güvenlik şefimiz George Logan.

This is security chief George Logan.

Ah, bu Arlen Crane, Operasyonlar Müdürü, ve Gus Volker, Güvenlik Şefimiz.

Uh, this is Arlen Crane, our Operations Director, And Gus Volker, our Security Chief.

Ayrıca sinirli bir çiftçi ile bir polis şefimiz de var.

Then there's the angry farmer and the police chief.

Ve bu da şefimiz Arnold.

And this is our chef, Arnold.

Bu da bizim Işınlama Şefimiz

This is our Transporter Chief