şehri

Bir kadın için iyi bir koca bulmak bu şehirde ne kadar zor biliyor musun?

Do you know how hard it is for a woman to find a good husband in this town?

Bütün bu şehir seni seviyorum olabilir Ama bir tek ben varım kim ne kadar hasta bilir.

This whole town may love you but I'm the only one who knows how sick you are.

Bu şehirde iyi bir koca bulmak ne kadar zor hiçbir fikrin var mı?

Do you have any idea how difficult it is to find a good husband in this town?

Kötü adamlar bu şehre gelmek ve korkunç şeyler yapmak istiyordu ama senin baban onları durdurdu.

Bad men wanted to come into this city and do terrible things, but your father stopped them.

Sadece bir gece kullanmak için bu şehirde normal bir adam bulmak bu kadar zor olmamalı.

It can be that hard to find one normal guy in this town just to use one night.

Orası harika bir şehir ve sen de harika bir oyuncusun. Okumak için muhteşem bir yer.

It's a great town and you're a wonderful actress and it's a terrific place to study.

Kusura bakma, bunlar gerçek bir binada çalışan duyguları olan gerçek bir şehrin gerçek insanları.

I'm sorry, these are real people in a real town Working in a real building with real feelings.

Biliyorsun, bu sadece seni korumak için değil, bütün kahrolası şehir için.

This ain't just for your protection, you know. It's for the whole goddamn town.

Bu şehir benim için en iyi yer değil.

This city isn't the best place for me.

Ama sonra kız arkadaşı Beth şehre geldi. Çok tatlı bir kız ve çok iyi anlaşıyorlar.

Then his girlfriend, Beth, came into town, and she's really sweet and they're great together.