şişe için Türkçe-İngilizce çeviriler:

bottle, bottled · vial · flask · diğer çevirileri

şişe bottle, bottled

Kate, neden bir şişe kahve ya da su gibi bir şey almıyorsun?

Kate, why don't you get, like, a bottle of water or a coffee or something?

Ve bir şişe iyi şarap.

And a nice bottle of wine.

Ve de hoş bir şişe.

It's a nice bottle, too.

şişe vial

Geçen gece sana küçük bir şişe verdim ama seni tamamen değiştirmek için yeterli değil.

Last night I gave you a vial, but it's not enough to change you, not completely.

Sadece tek bir şişe kaldı.

I only have one vial left.

Sadece bir şişe olduğuna emin miyiz?

Are we sure there's only one vial?

şişe flask

Bu bir tür şişe.

This is a flask.

Sadece birkaç şişe getir lütfen.

Just bring some flasks, please.

Küçük bir şişe kahve?

A flask of coffee?