şoför için Türkçe-İngilizce çeviriler:

driver · chauffeur · taxi · cab · trucker · driving · cabbie · teamster · motorist · diğer çevirileri

şoför driver

Şöyle büyük ve siyah birşey ve şoförü de benim çok yakın bir dostum.

It's big and black and the driver is a very good friend of mine.

Şoför bey, acele edin. Şu arabayı takip edin.

Driver, hurry up please, follow that car.

Şoför nerede şu an?

Where's the driver now?

şoför chauffeur

Deeks ben senin partnerinim, şoförün değil.

Deeks, I'm your partner, not your chauffeur.

Ben senin şoförün değilim.

I'm not just your chauffeur.

Ve her zaman da bir şoför olmayacağım.

And I won't always be a chauffeur.

şoför taxi

Dışarıda bekleyen bir taksi şoförü var.

There's a taxi driver been waiting outside.

O taksi şoförü var ya?

That taxi cab driver.

Dün bir taksi şoförünü öldürdüler.

Yesterday they killed a taxi driver.

şoför cab

Sadece bir taksi şoförü, değil mi?

He is just a cab driver, right?

New York'ta iyi bir taksi şoförü olurdum, değil mi?

I would make a good cab driver in New York, huh?

Ve arkadaşın, taksi şoförü olan.

And your friend, the cab driver.

şoför trucker

Kamyon şoförü cesedi bu sabah tespit etti.

Trucker spotted the body this morning.

Bir uzun mesafe tır şoförü aradı.

A long haul trucker called it in.

Jones adında bir kamyon şoförü.

Just some trucker, named Jones.

şoför driving

Lütfen dikkatli sürün, şoför bey.

Please drive very carefully, Mr. Driver.

Deri şoför eldivenleri var.

He has leather driving gloves.

Bayan Şoför Daisy filmini indirdim geçen gece.

I downloaded Driving Miss Daisy last night.

şoför cabbie

Peki her zaman bir taksi şoförü ve part time bir jigolo olmak istemiştin?

So did you always want to be a full-time cabbie and a part-time gigolo?

Taksi şoförü Presidio Parkı'ndan üç sokak ötede vuruldu.

Cabby's been shot three blocks from the Presidio.

Patlamadan hemen sonra bir taksi şoförü onu kaçırdı.

Just after the explosion a cabbie snatched her.

şoför teamster

Bir hafta sonra, Taşımacılar Sendikası ilk defa olarak gay şoförleri işe aldı.

A week later, the Teamsters union, for the very first time, hired openly gay drivers.

Bu bir şoför sırrı.

It's a teamster secret.

Tamam, dur şimdi şoförlere karşı başka kimse içmeyecek mi?

Okay,wait,so no one else is drinking against the teamsters?

şoför motorist

Amerikalı şoförler iki yılda bu kadar öldürüyor.

American motorists kill that many every two years.

Bazı şoförler son derece sorumsuz oluyor.

Some of these motorists are criminaIly irresponsible.