Annette

Sophia için şu ağaçların oraya bir mezar kazalım, Annette ve Shawn için de.

Let's dig a grave for Sophia, and Annette and Shawn over by those trees.

Meg Ryan gibi kıpır kıpır, Annette Bening gibi oturaklı Nicole Kidman gibi kararsız.

Lively like Meg Ryan dignified like Annette Benning and unpredictable like Nicole Kidman

İyi. Bak Annette, sana bir şey söylemek istiyorum.

Look, Annette, I have to tell you something.

Beni ciddiye aldığın için teşekkürler, Annette.

Thanks for taking me seriously, Annette.

Görünüşe göre dün akşam Annette adında bir kızla tanıştım.

Well, apparently, I met some girl named Annette last night.

Bak Annette, sana bir şey söylemek istiyorum.

OK. Look, Annette, I have to tell you something.

Annette Strauss, Mary Kay Ash ve Jayne Mansfield.

Annette Strauss, Mary Kay Ash and Jayne Mansfield.

Annette var, Oak nehri civarındaki bir ailenin yanında yaşayan bir su samuru.

I have an Annette, an otter who lives with a family near Oak River.

Bu, oda arkadaşım Annette.

This is my roommate, Annette.

Sonra aklıma Annette geldi, ben de onu bir arayayım dedim.

Then I remembered Annette, and, well, I gave her a call.