Başlığın

Nükleer savaş başlığı taşıyan bir füze bu adam, Habib Marwan tarafından ateşlendi.

A missile carrying a nuclear warhead was launched by this man, Habib Marwan.

Ben orada bitti bulundu. bir gazete gibi görünüyor. başlık bak.

I found it over there. Looks like a newspaper. Look at the headline.

Burada bir başlık var

And you got a heading here

Evet, çok güzel bir başlık, değil mi?

Yeah, it's a lovely headline, isn't it?

Sadece bir tane pembe fırça başlığı vardı ve Büyük onu bana verdi.

There's only one pink brush head and Big was giving his to me.

Boby, o ölü bir adamın başlığı.

Bobby, it's a dead man's hat.

Çok hoş bir başlık değil mi?

That's a lovely headline, isn't it?

Bu iyi bir başlık.

That's a good headline.

İyi bir başlık değil mi?

Isn't that a good headline?

Güzel bir başlık değil.

It's not a good headline.