Batı

Bilin ki doğrudur, dünyada sadece bir tane Doktor Batı var bir tane Doktor Batı var..

Remember that in the world you know it's true There's only one Doc West There's only one Doc West

Kuzey, güney, doğu ve batı.

North, south, east, and west.

Bir suçlu Beverly Hills, sonra Batı Hollywood ve merkezde suç işlerse bu kimin sorumluluğunda?

A criminal hits Beverly Hills, then West Hollywood, then downtown. Whose responsibility is it?

Kuzey, güney, doğu ve batı lazım.

We need north. south. east and west.

Bu, Vahşi Batı için iyi bir şey değil.

That ain't good for the Wild West.

Batı Virginia'ya hoş geldiniz, bayanlar ve baylar.

Welcome to West Virginia, ladies and gentlemen.

Kuzey, güney, doğu, batı yok.

There's no north, south, east, west.

Kuzey, güney, doğu, batı.

North, south, east, west.

Evet, ama oralar sanki biraz vahşi batı gibi, değil mi?

Yeah, but it's like the wild west out there, right?

İnan bana bu batmak için iyi bir yol değil.

And believe me, that's not a good road to go down.