Becky

Evet, o benim kardeşim, Becky. Ama daha önemlisi, o benim kankam.

Yes, he's my brother, Becky, but more importantly, he's my best friend.

Ve ben de tam Davey ve Becky için yeni bir baba istiyordum.

And I just wanted a new daddy for Davey and Becky. Okay.

Becky, yarın gece bir doğum günü partisi veriyorum.

So, Becky, I'm having a birthday party tomorrow night.

Ve ben de, Davey ve Becky için yeni bir baba istiyordum.

And I just wanted a new daddy for Davey and Becky.

Kocaman bir su kulesi ve Becky, dikkatli ol.

It's a huge water tower. And, Becky, be careful.

Becky Bu şu ana dek gördüğüm, en iyi Cadılar Bayramı kostümü

Becky, that is the best Halloween costume I've ever seen.

Sana Becky hakkında söylemek istediğim bir şey var.

There's something I wanted to tell you about Becky.

Bu sizin için, küçük kardeşim ve senin için, Becky.

This one's for you, little sister, and for you, Becky.

Oh, benim adım benim adım Becky, tişörtüm de yazıyor zaten.

Oh, my name's my name's Becky, but it's written on my shirt.

Şimdi kuzeye gittikleri sanılan Dr. Miles Bennell ve Becky Driscoll siyah beyaz bir Ford Sedan'dalar.

Dr. Miles Bennell and Becky Driscoll now believed heading north in a black and white Ford sedan