Beeblebrox

Zaphod Beeblebrox, bu çok büyük bir içki.

Zaphod Beeblebrox, this is a very large drink.

Altın Kalp uzaygemisini ve Başkan Beeblebrox'un yerini tespit ettik.

We have located the spaceship Heart of Gold and President Beeblebrox.

Arthur, bu Zaphod Beeblebrox.

Arthur, this is Zaphod Beeblebrox.

Bay Zaphod Beeblebrox?

Mr Zaphod Beeblebrox?

Zaphod Beeblebrox, kepaze Başkanımız.

Zaphod Beeblebrox, our infamous President.