Blaire

Yani bana ne söylemeye çalışıyorsun ben "Linda Blair" ile yaşıyorum

So, what you're telling me is that I'm living with Linda Blair.

Blair, hırslı kadınlar hakkında bir iki şey bilirim ama güven olmadan, kaybedersin.

Blair, I understand a thing or two about ambitious women, but without trust, you're lost.

İyi ama bu doğru bile olsa Blair veya Dan veya geri kalan herkes ne olacak?

But even if that's true, What about blair or dan or everyone else?

Bayan Blair, Bay Chuck burada.

Miss Blair, Mr. Chuck is here.

Bayan Blair, bu partinin iyi bir fikir olduğundan emin değilim.

Miss Blair, I'm not so sure this party your best idea.

Blair burada olacağına dair mesaj attı bu yüzden ben biraz daha iyi hissediyorum.

Blair texted me that she would be here, so I'm I'm feeling a little bit better.

Bu gerçekten de iyi bir şey olabilir Blair.

This could actually be a good thing, blair.

Sizi tekrar görmek, ne hoş, Bay Blair!

How nice to see you again, Mr Blair.

Lütfen Bayan Blair Bay Chuck. Vanya ve benim için, mutlu çiftimiz olur musunuz?

Please, Miss Blair Mr. Chuck, will you be happy couple for Vanya and me?

Görünüşe göre sonunda Chuck ve Blair'in beraber olmasına yardım ediyor.

Looks like he's helping Chuck and Blair finally be together.