Bradley

Omar Bradley sır değil o lanet iyi bir komutan.

Omar Bradley is no secret. He's a damn fine commander.

Dün gece Michelle Bradley Austin, Texas'ta bir arkadaşının bekârlığabekârlığa veda partisinde ortadan kayboldu.

Last night Michelle Bradley went missing from a friend's bachelorette party in Austin, Texas.

Julia, Ruby Ogden, bu arkadaşımız Constance Gardiner ve bu da oğlumuz Bradley.

Julia, Ruby Ogden, this is our friend Constance Gardner and this is our son Bradley.

Amanda Sue Bradley, cinayet ve adam kaçırmadan tutuklusunuz.

Amanda Sue Bradley, you are arrested murder and kidnapping.

Ben Bradley hile yaptı, ve babası tüm projeyi onun yerine yaptı.

Because Ben Bradley cheated, and his dad did his entire project for him.

Bu benim oğlum Bradley.

This is my son Bradley.

Damon Bradley değil misin?

Are you not Damon Bradley?

Bradley lütfen yapma lütfen.

Bradley, please don't. Please.

Adım Nico Bradley bu da en yakın arkadaşım Steven Craven.

My name is Nico Bradley and this is my best friend, Steven Craven.

Peki Bayan Bradley ile nasıl gidiyor?

So how's it going with Miss Bradley?