Bunu

Ve bu senin için.

And this is for you.

Bu adam hakkında hiç bir şey bilmiyorsun ve o senin hakkında her şeyi biliyor.

You don't know anything about this man, and he knows everything there is to know about you.

Ama bu benim için değil.

But it's not for me.

Ama bu? Bu benim için.

But this, this is for me.

Bu benim için değil.

This is not for me.

Bu senin için değil.

This is not for you.

Ve bu da sen.

And this is you.

Bu sensin ve bu da benim.

This is you, and this is me.

Hayır, hayır, bu senin için.

No, no, this is for you.

Bu senin için Benim için mi?

This is for you. For me?