Burası

Ve burası da

And this is

Ama burası ne olacak?

But what is this for?

Biliyorum ama burası o kadar güzel ki.

I know. It's just so good in here.

Bak şimdi burası çok iyi görünüyor. Aslında oldukça korkunç görünüyor ama eskisinden daha iyi.

look really good in here now. actually it looks pretty horrible, but it's better than it was.

Burası benim için çok özel bir yer.

No, this is a very special place for me.

Demek sadece burası değil.

So it's not just here.

Burası onun için doğru bir yer değil.

This is not the right place for her.

Hayır, oraya değil. Burası, tam burası.

No, it's not there Here, right here

Burası senin için iyi bir yer değil.

This it is not a good place for you.

Burası için iyi bir isim.

It's a good name for it.