Burke

Önümüzdeki bir saat, sadece bir saat için Bay Caffrey'e özel ajan Peter Burke diyeceksiniz.

For the next hour and only the next hour, you will call Mr. Caffrey special agent Peter Burke.

Ben özel ajan Peter Burke.

I'm special agent Peter Burke.

Özel Ajan Peter Burke, FBI.

Special agent Peter Burke, FBl.

Merhaba, ben özel Ajan Peter Burke.

Hi, I'm special Agent Peter Burke.

Senatör bu özel ajan Peter Burke bu da danışmanı Neal Caffrey.

Senator, this is special agent Peter Burke and his consultant, Neal Caffrey.

Özel ajan Peter Burke.

Special agent Peter Burke.

Sam, Özel Ajan Peter Burke, FBI.

Sam, Special Agent Peter Burke, FBl.

Bay Burke, sizin için yapabileceğim bir şey var mı?

Mr. Burke, is there something I can do for you?

Ajan Peter Burke, sizi görmek için burada.

Agent Peter Burke is here to see you.

Başka bir şey var Ajan Burke?

Is there something else, Agent Burke?